નવી જાહેરાત ની અપડેટ્સ માટે તામારુ ઈ-મેઇલ એન્ટર કરો

Thursday, December 18, 2014

gujarat police bharti 2014-15 physical test Important notification

gujarat police bharti 2014-15 physical test Important notification

Gujarat Police Bharti Board Announced Important Notification for Physical fitness test in ab... Read more »

Tuesday, December 16, 2014

GSRTC DRIVER BHARTI 2014-15

GSRTC DRIVER BHARTI 2014-15

GSRTC (GUJARAT SATE ROAD TRANSPORT CORPORATION) Announced 1236 drivers posts for  Jamnagar, R... Read more »

Wednesday, November 19, 2014

Gujarat Police bharti 2014 final date declared

Gujarat Police bharti 2014 final date declared

Congratulation to all freinds ! finally Gujarat police bharti 2014 online form submission d... Read more »

Sunday, November 16, 2014

Gujarat police bharti 2014 Online Form submission date

Gujarat police bharti 2014 Online Form submission date

Gujarat police bharti 2014 for psi,asi,and constable online submission date are declared. we have ... Read more »

Wednesday, November 12, 2014

GUJARAT POLICE BHARTI 2014

GUJARAT POLICE BHARTI 2014

Gujarat bharti board declared official announcement of Gujarat police bharti 2014 for Constable... Read more »

Saturday, November 9, 2013

Jail Sipahi Male/Female Written Exam Result

Jail Sipahi Male/Female Written Exam Result

Jail Recruitment Board Declared Result Of Jail Sipahi Male And Female Candidates You Can Downloa... Read more »

Sunday, October 20, 2013

Jail Sipahi Main Written Exam Call Letter

Jail Sipahi Main Written Exam Call Letter

Jail Recruitment Board Declare jail Sipahi Main Exam Call Letter  For Male And Female Candidates... Read more »
 
© 2011 www.gujaratbharti.com
Designed by Semoj Infotech
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top
Powered by Blogger.